≡ Menu

Образователни игри и играчки 1 клас

Много родители се питат какво ли ги очаква при постъпването на децата им в първи клас как да подобрят адаптацията на малките ученици, чрез образователни игри и играчки.
Някои от тях предпочитат да посветят цялото си време на малките първолаци и си вземат отпуска. Стремят се да облекчат и да помогнат на своите деца да свикнат по-бързо и лесно с новото училище, съучениците, учителите и разбира се – с ученето. Това родителите могат да направят чрез креативни и изследователски играчки за първокласници.

За разлика от заниманията в предучилищна възраст, в които обучението е препоръчителна, но не и водеща дейност, в първи клас започват да се формират навици за учене, въвеждат се нови правила и нов учебен режим, започват да се прилагат нови методи на обучение, които целят малките първокласници да свикнат и да заживеят в училищната обстановка. Тя да не ги стресира, но наред с това да им напомня по всякакъв начин, каква е основната цел на техните занимания, а именно – усвояването на начални знания и умения. Естествено игрите вече са на заден план.

С какво се характеризират особеностите на децата в първи клас?

Според онлайн магазина за детски играчки JerryKids, някои от най-отличителните черти на първокласниците са любознателността и желанието да общуват с връстниците и учителите си, както и да продължат да си играят с любимите играчки и игри от детството им..
Наред с това, детето в първи клас не само че иска и търси вниманието и одобрението на своя учител, но и започва да се сравнява с останалите деца. Изграждат се норми на поведение, на база на познания за това, как трябва да се държи в училище, какви правила се спазват по време на учебните занимания, какъв режим на почивка, учене и игра да се следва в училище и у дома.

Нормално е детето да среща трудности в някои от многото задачи, които му се поставят още при постъпването в първи клас.
Част от учениците се затрудняват по отношение на спазването на правилата в клас, нарушават дисциплината, не могат да се концентрират и не искат да спазват учебния и училищен ред.
Други имат трудности при усвояването на учебния материал.
Трети не могат да се справят сами с ученето и им липсва самостоятелност.

Тук идва и ролята на образователни игри и играчки за 1 клас

Чрез тях може да се коригира поведението на детето, да му се покаже как трябва да се държи в училище. Играчките служат и за разнообразяване на детето, така че да може да се вглъби в уроците отново, когато дойде време за учене. Много подходящи играчки за първокласници може да видите в сайта на JerryKids в тази категория: http://www.jerrykids.com/образователни-играчки
Чрез образователните игри и играчки успешно се набавят пропуски в знанията и се затвърдява наученото.
Отново чрез игрови методи учебното съдържание се поднася по достъпен и близък до ученика начин.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!