≡ Menu

Окабеляването при лодки и яхти – мисия възможна с помощта на шлауха

Обикновено лодките в днешно време имат много техника и системи, инсталирани в тях. Планирането на една такава инсталация изисква разглеждането на отделните й елементи с по-голямо внимание. В голяма част от случаите се стига до свръхусложняване на системите и не биват следвани каквито и да е електрикосъобразни практики. Последващите от това проблеми обикновено са преодолявани с общо преокабеляване, което е скъп процес. Именно заради това изграждането на проводникова мрежа на лодки и яхти е от голямо значение, за да може тези превозни средства да функционират правилно. При пътувания по море те са подлагани на сериозни метеорологични и други сътресения. Съществува и рискът от проникване на вода или корозия на корпуса от соленото море, причиняващи вреди на цялата електрическа система. Това важи в случаите, когато съдовете не са добре поддържани. Така че от изключително значение за запазването на електропреносната система са материалите и технологиите, които са вложени в лодките и яхтите. Те трябва да са с възможно най-високо качество, в зависимост от цената, която може да си позволи собственикът им.

Електрическите съединения, вариращи в много видове и стилове, са на разположение на пазара за потребителите, плаващи по вода. Съществува голямо разнообразие от уплътнители и съединители за защита на снадките между проводници. Един от най-известните сред тях е челният конектор. Този продукт, произведен с добро качество, представлява калайдисан меден елемент, който благоприятства протичането на електричество с високо напрежение и придава висока степен на защита срещу корозия. Дебелите стени на тези кабели са от типа на термосвиваемия шлаух, така че механичното натоварване е освободено в голяма степен. Когато се правят връзки към електрическите уреди или шините, които имат винтове или уши, проводниците трябва да бъдат изолирани добре. За целта е препоръчително да бъдат използвани термосвиваеми тръби с добри лепливи свойства.

Понякога е невъзможно да бъдат използвани конектори – например, когато са използвани определен вид винтове. В тези специфични случаи краищата са обърнати нагоре и това задържа терминалите на място. Много внимателно трябва да бъде осигурено и обединяването на кабелните връзки в лодката. Това е едно от най-важните неща, които трябва да забележите, така че усилията ви да не се обезмаслят в последствие при една авария. Първоначално внимателно направете ръчно тесните връзки. След това използвайте съответния размер шлаух, за да ги подсигурите и изолирате. Този тип продукт бива използван и по начало за стягане на цялата система против дребни повреди, които могат да прераснат в големи щети, причинени от вибрации или сътресения. Ако окабеляването бъде изградено правилно и системата се използва в съответствие с установените норми, направените снадки са водонепропускливи и всички кабели ще са здраво закрепени. Така плавателният съд ще бъде лесен за управление и поддръжка, а и няма да ви носи главоболия, защото ще липсват авариите.

Именно затова е редно да направите детайлно проучване какви материали ще използвате, къде точно ще ти употребите и как ще си ги набавите. В днешно време е изключително разпространено пазаруването в интернет и аз лично ви съветвам да започнете от там. Много от онлайн магазините вече предоставят изключително детайлна техническа информация за продуктите и материалите, както и тяхното приложение. Възползвайте се от тези възможности.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!