≡ Menu

Отмениха член 8 от Закона за счетоводството

Член 8 от Закона за счетоводството е отменен от 1 януари 2011 г. От това произтичат някой промени в начина на издаване на фактури. Заедно с него бе отменена и т. 5 от чл. 7, ал. 1, която изискваше върху фактурите да се изписва името на съставителя на фактурата. Това вече не се изисква. Какво обаче променя отмяната на член 8 от Закона за счетоводството? Това ще разгледаме в тази статия.

С отпадането на член 8 от Закона за счетоводството, отпада и изискването фактурите да бъдат подписвани от съставителите. Това означава, че не е задължително подписа да се заменя с електронен подпис или шифър. Тоест всички атрибути на фактурите свързани със съставителя, вече не се изискват.

Ако не сте сигурни как да постъпите, обърнете се към Вашият счетоводител или данъчен консултант. Не е проблем да продължите да издавате фактури със съставител, не е проблем да бъдат и с шифър или да се подписват. Това просто вече не се изисква от законодателството.

Новите правила нямат отношение дали фирмата е регистрирана по ДДС или не.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!