≡ Menu

Подаване на данъчна декларация в НАП

Темата с данъчните декларации и тяхното подаване и доста популярна в началото на всяка година тъй като всеки, който се сдобил с някакъв допълнителен доход през изминалата година, трябва да си плати съответния данък от 10%. Това става чрез подаване на данъчна декларация в НАП в определените за това срокове.

Тази декларация уведомява НАП за съответните допълнителни заплащания от извънтрудовоправни взаимоотношения и става основание за начисляване на данък от 10%, който следва да бъде заплатен на държавата. Има вариант за намаляване на този данък с 5%, ако въпросната данъчна декларация е подадена до 10-ти февруари и бъде платен данъка до тази дата. Това една мярка от страна на НАП с цел подобряване на събираемостта на данъците.

До колко тази мярка има някакъв смисъл е друг въпрос. Тези от нас, които се занимават с бизнес, знаят че януари месец не е от най-активните, тъй като първата половина са празници, а втората хората нямат пари, тъй като са ги похарчили през коледните, новогодишните и именните празници. Затова малко са хората, които ще тръгнат да си плащат данъците през Януари, поради простата причина, че нямат възможност.

Как да подадем своята данъчна декларация

Подаването на данъчна декларация в НАП е нещо, което можете да направи и сами. Обаче, много хора срещат затруднения при попълването на документа и затова се обръщат към някоя счетоводна кантора от града, в който се намират. Те попълват тяхната годишна данъчна декларация и след това я подават в НАП, като взимат определена такса. Тази такса не е по-висока от това, което ще се наложи на всеки да отдели (време, средства и нерви) ако тръгне сам да се ангажира. Също така повечето счетоводни къщи предлагат и възможност за разделяне на услугата на две, като те се погрижат за попълването, а клиента сам си подаде декларацията.

Но най-важното предимство на професионалното попълване на този документ не е в ниската цена за услуга, ами в сигурността която дава, че годишната данъчна декларация е попълнена коректно и няма грешки, което ще създаде допълнителни проблеми и ходене по мъките.

Ако предпочитате да оставите тази задача на някоя счетоводна кантора, тогава посетете тази страница.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!