≡ Menu

Покривни прозорци

Въпреки че покривните прозорци са изобретени през 1947 г, у нас те се появяват не толкова отдавна.

Идеята за тях се поражда при преоборудването на мансардите за живеене. Евтини и достъпни за студенти, художници, актьори и други по-бедни граждани – предлагани в XVII век. Френският архитект Франсоа Мансарт е създател на тези помещения, от неговото име идва наименованието на мансардите. В началото тези помещения са тъмни и задушни с нисък таван и скосени празни стени. Отново за тавански помещения напомнят в Дания по време на Втората световна война в резултат на катастрофален недостиг на жилища, причинен от голям приток на бежанци. Въпреки всичко мансардите се превръщат в нормални жилищни помещения, благодарение на датския инженер Виллум Канн Рассмунсен през 1947 г.Той предложил да вградят прозорци в наклонените скатове на покрива. Така той дава началото на прилагането на покривните прозорци. Първите прозорци са били далеч от съвършенството на съвременните, но за сметка на това са давали естествена светлина и чист въздух.

Таванските прозорци, се монтират в покриви, които са под ъгъл 45-70 ° спрямо пода. Тези прозорци имат много предимства: те запазват топлината, дават 40-50 % повече светлина, отколкото обикновените прозорци, хармонично се сливат с покрива и служат за украса. В същото време този тип прозорци, като част от покрива, са подложени на сурови атмосферни влияния. Ето защо, много по-специално внимание трябва да се обърне на изолацията около прозореца.

Въпреки привидната простота, съвременните покривни прозорци са едни високо технологични продукти. Поради ъгъла под който са монтирани атмосферните влияния им въздействат много по-силно, от колкото на обикновените прозорци. Външно влияние на покривните прозорци не оказват само вятъра, слънчевата радиация (UV), топлина и студ. На повърхността им се събира вода, сняг и лед. При тези обстоятелства, те трябва да запазят своите топлоизолационни свойства, да нямат голямо линейно разширение и да запазят размерите си през целия период на експлоатация.

В конструкцията на покривния прозорец няма незначителни компоненти, изискванията са еднакво високи към рамката, обкова и стъклопакета. Някои компромиси, позволяват на конструкторите на конвенционални прозорци да намалят разходите, при покривните прозорци това е абсолютно неприемливо.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!