≡ Menu

Правилно дозиране на течните торове

Всеки земеделец знае добре предимствата които му носи използването на торове. Още от древни времена хората са разбрали необходимостта от периодичното наторяване на почвата, за да се повиши нейната плодовитост. Когато една почва се използва всяка година за добив на земеделски култури тя рано или късно се изтощава и хранителните вещества в нея падат до нива, които не са достатъчни да задоволят нуждите на засетите растения. Тогава започват да идват проблемите. Добивите се смаляват, а растенията боледуват и умират по често.

В такива ситуации на помощ идват течните торове. Те са много популярни и широко използвани. Сред най-известните марки са продуктите на АминиКвилант и Тера-Сорб. Те са в течна форма най-често в шишенца или тубички и преди да се приложат трябва да се разтворят с вода. Една от най-важните задачи на всеки земеделски стопанин е да приложи точното количество тор така, че ефекта да е оптимален. Обикновено на етикета на продукта е отбелязано какво количество вода трябва да се добави, но всяка почва и всяко растение си имат специфични нужди, затова преди да пристъпите към наторяване е добре да направите химически анализ на почвата, за да установите точно от какви хранителни вещества има нужда тя.

Различните култури също изискват по-големи количества от точно определени вещества, затова те също са важен фактор при дозирането на течните торове. Опасностите от неправилна дозировка са много сериозни. Ако например сте сложили прекалено малко тор тя може да не укаже желания ефект и само да похабите средства. Ако пък сложите прекалено много растенията могат да прегорят поради голямото количество сол, което се съдържа в торовете.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!