≡ Menu

Програми за електронни фактури

Интернет технологиите се развиват с бързи темпове, все повече фирми прехвърлят данните си в цифров вариант, пазаруването онлайн и други фактори изискват от фирмите да използват онлайн фактуриране.

Онлайн фактурирането е признато от стандартите на Република България. Изискванията при издаването и използването на електронни фактури са спазването на следните две условия:

– Да съдържа всички актуални компоненти по чл. 114 и 115 от ЗДДС;

– Да се гарантира оригиналността на произхода и целостта на изпратената електронна фактура.

Този вид фактури са достъпни от немалко години. Дългият и сложен начин на инсталиране на една такава програма за фактуриране забавя популярното им използване. Сега са налични много и разновидни видове системи за изпращане на фактури онлайн. Един от тези методи е използването на уеб системи за издаване и управление на електронни фактури.

Тези системи поднасят възможност за запазване на фактура в електронен файл, който по нищо не се отличава от хартиените.

Огромен плюс е че не е необходима инсталация на какъвто и да е софтуер. Компютър със съвременен браузър и Интернет са достатъчни за работа с подобни системи. С лекота може да създавате фактури, да ги анализирате и принтирате, когато е необходимо. Като допълнително предимство на тези структури е факта, че боравите с благонадежден архив на вашите фактури по всяка време от денонощието.

Фактурите, които издавате може да съхранявате и на компютъра си. Това е възможно във формат PDF. Този формат гарантира, че начинът, по който изглежда материала не зависи от операционната система или софтуера на компютъра. Ето защо може да експлоатирате този файл за принтиране и изпращане по имейл. Купувачът получава фактурите изключително бързо. За доставчика издаването е отново доближено до минимум.

Приоритетите от употребяването на такава система за управление на фактури са твърде много. По значимите плюсове на електронните фактури са че с използването им, преди всичко, икономисвате време и парични средства за доставка за Вас и Вашите клиенти. Една подобна структура предоставя на ползвателите си еко средство за издаване на фактури. С онлайн фактурите се поощрява разплащанията. Работата със системи за фактуриране онлайн е сигурно, ефикасно и евтино.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!