≡ Menu

Профилактика на автоклиматици

Профилактика на автоклиматик на автомобила се налага в даден момент. Обстоятелствата налагащи го, могат да се дължат на теч или на износване на системата, на някои важни нейни части от външната или вътрешна уредба за поддръжка. Всъщност широкоразпространени климатичните системи на колите стават през двадесети век. Те са разработени основно да охлаждат купетата на колите. Енергията, която климатиците на колите използват за работата си е значима, но тя бива компенсирана при затворени прозорци от съпротивлението.

За повечето шофьори един от основните проблеми при работа на климатичната им система е разходът на гориво. Фактори като тегло на колата, аеродинамика, съпротивление на вятъра и самата мощност на двигателя, силно повлияват размера на разхода при включен климатик на автомобила. Профилактика на автоклиматици се налага, когато автоклиматикът отслабне. В такъв случай той навярно изпуска фреон. Но, за да се установи това е нужна диагностика и евентуален ремонт след извършването й.

При работа на автоклиматика, охладителната система на автомобила работи повече и е по-натоварена, защото трябва да охлади и отделената топлина от радиатора на климатика на колата. Устройството на климатичната автомобилна система основно се комбинира с отоплителната система на колата и има наличен компресор. Компресорът, чрез ремък се задвижва от коляновия вал на колата и така извършва действието си по задвижване на климатичната система. Газът фреон, намиращ се в херметически затворената автоклиматична система, е под силно налягане, благодарение на наличния компресор. Радиаторът, монтиран в купето на автомобила, поема разширения вече фреон, който се е охладил. Струята, преминаваща през радиатора, е студен въздух, охлаждащ купето.

Профилактика на автоклиматици при нужда се извършва предимно от специализираните сервизи, подходящи за целта. Чрез вкарване на оцветител в системата на автоклиматика, възможен теч и мястото му могат да бъдат открити и премахнати. Зареждането на климатичната система на автомобила трябва единствено да се прави при наличието на изправност. В друг случай работата на системата няма да е коректна и тя отново няма да изпълнява правилно функциите си.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!