≡ Menu

Процедурата за узаконяване на имот не е много лесна

Днешното време е време на точните сметки и точните мерки. Човек притежава някакво дворно място и имот в него и решава да си направи допълнителна стопанска постройка или ограда. Трябва предварително да му е ясно, че това няма да стане с магическа пръчица, да вземе материалите и да строи каквото иска. Ще трябва първо да се обърне към специализирана фирма за геодезически услуги, за да му обяснят какви стъпки трябва да премине, докато стигне до самия строеж. В подобен случай геодезическите услуги ще включват геодезическо заснемане и трасиране на имота. Ако искате да строите по-сериозна сграда в двора, могат да се направят контролни геодезически измервания, което също е част от геодезическите услуги.

В един момент обаче установявате, че границите на вашия имот не са нанесени в кадастралния план на населеното място. В този случай ще трябва да добавите към геодезическите услуги и още нещо – определяне границите на имота. После теглите чертата и фирмата ви казва колко ще струват всичките тези предварителни уточнения, направени с помощта на геодезически услуги. И косата ви може да се изправи, защото това не е като да издигаш къща или плевня през 19-ти век или началото на 20-ти век, когато, ако имаш парите и собствеността, няма да имаш проблеми. Тук те чакат вадене на куп разрешителни, а те от своя страна се издават на базата на предварително извършени геодезически услуги.

Ето през какви стъпки трябва да преминете, за да се сдобиете с право на строеж на ограда или на допълнителна стопанска постройка.

Като една от геодезическите услуги, трасирането на имотните граници представлява означаване на тези граници върху терена. За да стане това, трябва да си поръчате скица в съответната общинска служба, занимаваща се с недвижимите имоти в населеното място.

Геодезическите услуги не свършват с това – трябва да се предвиди и геодезическо заснемане на оградите, на основната сграда, на допълнителни сгради, ако има такива, на всички други детайли в двора, чупки, завои, издатини, бордюри, плочници други подобни ситуационни елементи. Да се заснемат теренните особености покрай мястото, където ще се слага ограда. В този смисъл геодезически услуги от този вид са задължителни.

Ако желаете, може да си поръчате и трасиране на самия двор, после трябва да получите становище и накрая архитектурен проект за строителство на оградата или стопанската постройка.

В случай, че строите нова постройка, макар и помощна, на един етап от строителството ще ви бъде нужен Акт 3, с който се удостоверяват фундаментите на основата на новата постройка. От своя страна този акт се издава на базата на геодезическо заснемане на тези фундаменти, т.е пак прибягвате до геодезически услуги.

С една дума – работа за геодезисти колкото щеш, а потребителите на геодезически услуги е нужно да имат дебел джоб.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!