≡ Menu

Работа в чужбина

Предполагам поне веднъж всеки от нас е правил планове да живее и работи в чужбина. По-високият стандарт на живот, който предлагат развитите страни, привлича значителна част от сънародниците през последните години зад граница. Там намират реализация не само висококвалифицираните специалисти в области като компютърните технологии, машиностроентето или медицината, но и работници в селско стопанството и строителството.

Пречка пред някои желаещи да потърсят работа в чужбина се явява не владеенето на съответния чужд език. Разбира се можем да заминем в Германия например и без да говорим немски език, и там на място да го изучаваме. Но за да увеличим шансовете си за бързо намиране на подходящо работно място най-добре е да започнем с изучаването на съответния чужд език още от тук.

Многобройни са езиковите школи, в които всеки може да открие своя стил на учене- групови занимания, индивидуални уроци, Online обучение, самоучители. Методите също са разнообразни от старите и изпитани системи като тази на граматическия превод, през методиката на лингвиста Мишел Томас, световно известен със системата си за учене на чужди езици без учебници, до методики като „Потапяне в атмосферата на езика“, „Насочено практикуване“, „Обучение чрез общуване с езика“. Можем дори да се натъкнем на екзотични похвати за изучаване на немски, английски или друг чужд език под звуците на ориенталска музика, хипноза и какво ли още не. Ако искаме да си намерим добре платена работа в чужбина владеенето на чужди езици е задължително.

На работа в чужбина през летните ваканции се отправят и голям брой студенти, за които това е възможност не само за допълнителни доходи, но и прекрасен шанс да се запознаят с природата и културата на други страни, да създадат нови контакти и приятелства. Така те упражняват и своите познания по съответния чужд език и повишават езиковата си квалификация. На уникалната гледка на Ниагарския водопад, величествените върхове на Алпите и Пиринеите са се насладили голям брой студенти предпочели работата в чужбина през лятото пред сервитьорството по родното черноморие.

Възможност за безплатно изучаване на чужд език предложи на своя сайт Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика чрез програмата „Аз мога“. Изгодни оферти за чуждоезико обучение предлагат и сайтовете за колективно пазаруване, от които всеки може да се възползва.

Професионален съвет за работа в чужбина и изучаването на съответния чужд език предлагат HR-агенциите у нас. Добре е да се вслушате в техните препоръки и компетентно мнение, за да улесните своето заминаване и успешно реализиране в чужбина.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!