≡ Menu

Разбитите митове за слънчевите колектори

Днес става все по-популярно собствениците на жилища да инсталират слънчеви колектори на своите покриви поради много причини. Каквито и да са те, не можем да пренебрегнем факта, че слънчевата енергия предлага възможност за подобряване на финансовото състояние, с нея се правят икономии и се спира замърсяването на околната среда. Чудите се как е възможно това? Вижте:

Много добра инвестиция

Много разпространен мит е, че тези соларни колектори са много скъпи. В действителност цената им варира между 600 и 1100 лева в зависимост от размера, капацитета и технологията. Да, сигурен съм че ви падна ченето. В действителност инвестицията която правите, само след 3 години ще бъде възвърната благодарение на спестеното електричество от неизползването на електрическият ви бойлер.

Лесна инсталация и поддръжка

Друг разбит мит е, че ви трябват умения на ракетен инженер за да успеете да се справите с управлението и поддръжката на вашите слънчеви колектори. Това е много далеч от истината, защото грижите за колекторите е по-лесна от детска игра.

Защита на природата

Най-важната причина за инсталирането на пасивни (соларни колектори с термосифон) или активни (слънчеви колектори с „Heat pipe”) колектори е вашият принос в опазването на околната среда. Зависимостта ни от полезните изкопаеми, с които се произвежда електрическа енергия причинява едно опустошение на природата. Използването на слънчеви колектори от едно домакинство означава, че поне една къща е намалила зависимостта си от електрическите компании и по този начин се спестяват по над 50 тона въглеродни окиси изхвърлени във въздуха всяка година.

Още полезно четиво за слънчевите колектори и техния принцип на работа ще намерите в интернет.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!