≡ Menu

Регистриране на фирми по ЗДДС

Почти всички знаят, че данъкът добавена стойност (ДДС) е държавен данък, който се налага върху всичките продукти, които купуваме и всички битови и други услуги, които ползва. Размерът на този данък е 20% от стойността на стоката или услугата. През последните години много се говореше за намаляването на процентното му изражение в крайната сума на 18%, но това така и не се случи. Относно услугите и стоките за потребителите, той е задължителен.

Когато обаче става въпрос за взаимоотношения между фирми, нещата стоят по иначе. Задължителното регистриране на фирми по ЗДДС беше факт допреди няколко години, но от скоро това не е така. Вече за голяма част от секторите, когато си направиш регистрация на фирма имаш право на избор да ли да се я регистрираш по закона за данъка върху добавената стойност или не.

Процедура по регистриране на фирми по ЗДДС

Относно процедурата, можете да намерите много и точна информация в Интернет, ако се решили да го правите сами. Друг и може би по-добър вариант е да се доверите на някоя от компаниите предлагащи регистриране на фирми по закона за данъка върху добавената стойност.

Всеки начинаещ предприемач, трябва да знае че при регистриране на фирми по ЗДДС, той трябва да издава фактури или каквито и да било платежни документи с 20% данък добавена стойност. Когато обаче не е регистрирал фирмата си по този закон, той не трябва да добавя 20% ДДС върху стойността на услугата, която предлага.

Когато дадена фирма получава плащания с ДДС, то тя е задължена да дава тези 20% на държавата, като по закон това трябва да стане 14-то число на следващия календарен месец. Когато обаче фирмата се възползва от услуги на друга фирма или закупува продукти, необходими за осъществяване на дейността на фирмата, то тя може да си приспада това ДДС. Това е операция, която се извършва и оформя счетоводно от счетоводителя, чиито счетоводни услуги използвате. Затова е добре да се доверите на добър и опитен счетоводител или на някоя от компетентните счетоводни къщи.

Защо е важно качеството на счетоводните услуги при приспадане на ДДС

Приспадането на ДДС, както всички финансови операции на фирмите, се осчетоводява. Както повечето фирми в България през последните години знаят до болка, при данъчна ревизия счетоводството на фирмата се гледа под микроскоп. Ако сте попаднали на кантора, която предлага некачествени счетоводни услуги, вероятността тя да е направила някоя грешка при воденето на фирменото счетоводство е голяма. Когато данъчните открият грешки при воденето на счетоводството на една фирма, вероятността да не признаят някоя приспадане е голяма.

Когато се прави данъчна ревизия на фирма, се преглежда счетоводството на фирмата за няколко години назад, което може да доведе до големи глоби и 5-6 цифрени задължения на дадената фирма към държавата. Това неминуемо ще доведе до нейния фалит – едно често срещано явление през последните години.

Като заключение ще кажем, че когато започвате бизнес и избирате дали да предприемете регистриране на фирмата по ЗДДС, трябва да добре да прецените дали Ви е необходимо такова усложнение. Ако все пак се решите на тази стъпка, то трябва доста обстойно да проучите пазара на счетоводни услуги и да се обърнете към компетентни специалисти с дългогодишен опит в счетоводното обслужване на фирми.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!