≡ Menu

Реклама в Google AdWords

В условията на икономическа криза голяма част от българските фирми съсредоточиха вниманието си към намаляване на разходите. За съжаление почти винаги те намаляваха бюджета за реклама, може би защото са свикнали да използват други методи за рекламиране – радио, телевизия и пр., които изискват значителни инвестиции.

С навлизането и популяризирането на Google AdWords, като платформа за интернет реклама, казаното по-горе остана мит. Защо интернет реклама? Отговорът на този въпрос се крие в това, че голяма част от българите прекарват времето си в интернет, което означава, че рекламното послание ще бъде видяно от безброй много потенциални клиенти. Чрез интернет рекламите може да се популяризира уеб сайт, нови или пък предлагани вече продукти или услуги по много достъпен начин без значителни инвестиции. Рекламната платформа дава възможност това да се осъществи чрез CPC-рекламите (Cost Per Click), което е и най-голямото й предимство. Положителните черти на CPC-рекламите, при които се плаща само реално при посещение на уеб сайта са:

  • По-евтини са- заплащането става на клик т.е. едва когато потенциалният потребител е кликнал и видял рекламата, в противен случай не се заплаща;
  • Ефективни – водят до по-добри резултати в сравнение с много други видове реклама
  • Таргетирани са – отговарят единствено и само на потребителското търсене.
  • Измерими са – получавате множество статистики за разпределението на инвестираните средства.

За да бъдат постигнати оптимални резултати от съществено значение е да бъдат формулирани целите на рекламната кампания. Какво в крайна сметка искаме да постигнем? Имидж, по-голям трафик към уеб сайта, ръст на продажбите каквото и да е, трябва да има дефинирана цел. Особено внимание трябва да бъде обърнато и на ключовите думи т.е. думите, които потребителят пише в търсачката.

Не всеки обаче има необходимите знания и умения да си направи интернет реклама сам. Затова е препоръчително да се използват услугите на уеб агенции, които биха постигнали по-висока ефективност от рекламната кампания.

В заключение мога да кажа, че всяка фирма, която иска да „жъне” успехи от своя предмет на дейност трябва да присъства по един или друг начин в интернет пространството. Интернет продава! Добре разработеният уеб сайт, добрият дизайн, правилното му позициониране и използването на възможностите на Google AdWords са предпоставки и Вие да продавате!

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!