≡ Menu

Ремонт климатици Пловдив възможни повреди

Ремонт климатици Пловдив може да ни се наложи при всевъзможни повреди в автоклиматика ни. Те могат да са от смяна на една жичка или кабел, та до един радикален ремонт по смяна на компресора или кондензатора на климатичната система. Нека разгледаме как един автоклиматик работи!

Първо основни компоненти за автоклиматика и работата му са кондензатор, компресор, хладилен агент, клапан, изпарител и радиатор в купето на автомобила. Ролята на компресора е да поставя хладилния агент под налягане. Кондензатора е този, който охлажда фреона до необходимата му температура. Клапана и изпарителя служат, като пътища за хладилния агент, който отива в купето и цикъла на движението му е постоянен и еднакъв. Какъв всъщност е пътят на фреона? Той започва от компресора, където фреона е поставен под налягане и е изпратен към кондензатора за охлаждане. Това се налага, защото високото налягане от компресора прави фреона много горещ. При охлаждането си хладилния агент преминава от газообразна в течна фраза. След това вече течния фреон преминава клапана и е впръскан в изпарителя. Последната точка на това движение е радиатора в купето на автомобила и оттам обратно в компресора, отново под формата на газ. Благодарение на непрестанното повтаряне на цикъла, автомобила ви е охладен и вие също. Една такава сложна система винаги има възможност да се повреди при не добра поддръжка. Тогава и ни се налага сервиз за ремонт климатици Пловдив или друг български град, в зависимост от местоживеенето.

Не работещ климатик, проверки за възможни повреди.

Когато искаме да пуснем климатика и установим, че той не работи, веднага си мислим фреона му е малко. Но защо, ако това въобще е причината, фреона е малко. Ако сте обслужвали правилно и навременно автоклиматика си, това няма как да се е случило. Значи има теч в херметически затворената автоклиматична система или компресора, а може би и кондензатора са повредени. Възможно е само дори магнитния съединител на автоклиматика ви да е повреден или пък някой кабел да дава на късо. Проверките, които могат да бъдат извършени са следните. Те могат да се извършат от вас или по-добре от сервиз за ремонт климатици Пловдив:

Проверка на компресора за шумове, като тракане, стържене и виене. Те са индикатор на малко масло и не добро смазване;

Проверка на кондензатора за замърсяване или пробив от някой камък, при движение. Сложната тръбна система на кондензатора често може да се замърси и от прах, бактерии и гъбички и има нужда от почистване със специален препарат за целта;

Проверка на таблото с бушоните на автомобила и наличие на изгаряне на някой от предпазителите му. Това може да възпрепятства работата на климатика;

Повреда в магнитния съединител задвижващ предаваното движение от шайбата към оста на компресора;

Ремонт климатици Пловдив и сервизното обслужване в града може да установи при проверка всички тези повреди адекватно и да ги отстрани.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!