≡ Menu

Случайно сте счупили енергоспестяваща крушка – настъпва ли апокалипсис?

Много медийни истории доведоха до знанието на обществеността, че флуоресцентните лампи съдържат елемента живак, който е токсичен метал. Това повдигна въпроса за потенциалната вреда в рамките на домовете на клиентите, в случай, че енергоспестяваща крушка се счупи. Дали едно такова повредено осветително тяло представлява сериозен риск за здравето на хората?

Риск от излагане

Властите твърдят, че рискът от излагане на елемента живак е свързан главно с този от вдишване на живачните изпарения. Важно е да знаем, че ние сме винаги изложени на някакъв основен фон на елементарно количество живак. В Съединените щати например, нивото на този отровен елемент във въздуха варира от 2 до 10 нанограма на кубичен метър ( ng/m3 ). Предполагам знаете, че нанограмът е равен на една милиардна част от грама. Властите са определили еталонната гранична концентрация за излагане на живак на 300 ng/m3. Това е възможно най-достоверната оценка, въз основа на изчисленията по текущите научни изследвания и оценка на риска от излагане на този елемент. Т.е. това не е значителен риск за човешкото здраве, считайки целия живот на човека. Тази оценка включва чувствителните социални групи като деца и бременни жени. Ето защо властите дават такива насоки за собствениците на жилища относно риска от дългосрочно излагане на живак. Какво да кажем обаче за риска от излагане на отровния елемент в краткосрочен план? Администрациите по трудова безопасност и здраве поставят за текущо допустимо ниво на експозиция на живачни изпарения на работното място 100,000 ng/m3 . Това означава, че даден човек не трябва да се излага на повече от това ниво на живачни пари, дори за много кратък период от време.

Горните данни са свързани с работното място на човек, тоест няма други за излагането на такива пари в дома. И няма как да знаем какъв е относителният риск от излагане на живачни изпарения в дома ни от счупена енергоспестяваща лампа. Това повдига един важен въпрос. Точно колко висока е типичната краткосрочна експозиция на живак от счупена компактна луминесцентна лампа? Констатациите от проучвания, проведени от специалисти по опазване на околната среда дават някои отговори на този въпрос.

Изследователи проследяват нивата на елемента живак във въздуха, след като енергоспестяваща крушка бъде разбита в стая с площ от 3,5 метра x 3,7 m и максимална височина на тавана от 3 метра. Това е помещение с размерите на средно голяма спалня. На три от стените на стаята са били налични прозорци, като един от тях, с размери 76 см х 96 см, е бил отворен по време на изпитанието. Счупените парчета от осветителното тяло са били отстранени в запечатан контейнер вън от стаята, но подът не е бил изчистен с прахосмукачка, според съществуващите насоки за почистване, които забраняват използването на такъв уред, тъй като по този начин живачните пари биха се разпространили още повече.

Новопроизведени енергоспестяващи крушки (общо 35 броя) от седем различни производителя, с различни мощности, са били счупени за измерване на количеството освободени изпарения на живак. Експериментът е бил извършен на три вида настилки: паркет, мокет, и килим с дълги власинки. Новите компактни луминесцентни лампи са били предпочетени пред вече използвани такива, защото те съдържат по-голямо количество живак. Веднага след това са били засечени въздушните концентрации на елемента живак. Измерванията са били взети в диапазона между 30 см (височината, на която бебетата пълзят) и 1,80 м (средния ръст на възрастен човек).

И какви са били резултатите?

Средната начална пикова концентрация на живак на височина от 1,80 м е била 2523 ng/m3, а на 30 см – 19318 ng/m3. И двете стойности са доста над споменатите по-горе данни за хронично излагане на живак от 300 ng/m3. След изтичането на един час, концентрациите пак са останали над тези стойности, при 733 ng/m3 и 940 ng/m3 съответно. Но имайте предвид, че сравнението не е точно, защото границата от 300 ng/m3 е за доживотно излагане, а не за пиково такова с продължителност от един час.

А какви са изводите за кратковременното излагане, но със сравнително висок риск? За сравнение със споменатите в статията 100,000 ng/m3, средните концентрации от експериментът въобще не са били близки до тази граница. Всъщност, дори при 34 от 35 опита, никой пик, дори на височина от 30 см, не се е доближил до опасното ниво.

Тези подробни данни се надявам да ви убедят, че енергоспестяващите крушки не са толкова опасни за човек, ако се счупят в дома му. Можете да прочетете повече по темата в сайта за енергоспестяващи крушки.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!