≡ Menu

Слънчеви колектори – вакуумни слънчеви колектори за топла вода

Един от най-наболелите проблеми на днешното общество е неимоверно високата нужда от електроенергия и енергийния дефицит. Ресурсите, от които се извлича енергия, прогресивно намаляват и цената на енергията се покачва, от една страна заради растящото търсене и от друга страна заради все по-високата себестойност на добиваната енергия, идваща от все по-труднодостъпните източници на суровини за добив на енергия.

Също така на дневен ред стои и не по-маловажният проблем със замърсяването на околната среда и водите при производството на електроенергия и пагубното влияние върху климата и условията за живот на планетата ни. Имайки предвид казаното дотук, би трябвало да заключим, че тези проблеми засягат всички нас, като потребители на електроенергия, а и като обитатели на тази съвършена, но така крехка екосистема. Наш дълг към природата и към бъдните поколения е да се опитаме да ползваме алтернативни източници на енергия. Именно така бихме облекчили прекомерното потрбление на електроенергия, произвеждана от почти изчерпаните природни ресурси; ще намалим замърсяването на средата в която живеем самите ние, (а да не забравяме, също така, че след нас ще има и други, които ще искат да дишат и да пият вода) и не на последно място, ще намалим разходите си за електроенергия.

Темата за така наречените “възобновяеми” източници на енергия става все по-актуална през последните години и усъвършенстването на технологиите в тази област, прави все по-близки до обикновения човек съоръженията, които позволяват употребата на чистата енергия от природата. Един от най-често спряганите примери за това са толкова популярните напоследък слънчеви колектори. На практика те имат място във всяко домакинство, като един идеален заместител на обичайните електроуреди, за загряване на водата нужна във всяко нормално домакинство.

При добре спазени условия за монтаж и експлоатация слънчевите колектори могат почти на 100% да заменят обичайните електроуреди, използвани за ежедневните нужди от топла вода във всеки дом. Според последните наблюдения в областта на енергртиката от възобновяеми източници най-ефективни слънчеви колектори са вакуумните тръбни колектори, в сравнение с техните предшественици – панелните колектори.

Вакуумните тръбни колектори са по-ефикасни от гледна точка на това, че така конструирани те постгат поглъщане на по-голямо количество слънчева топлинна енергия през по-голям период от време през деня, при различни ъгли на падане на слънчевите лъчи. От своя страна, според самата технология, за топлообмен между водата и загряващите компоненти на съоръжението, вакуумните слънчеви колектори се делят на два различни вида: Вакуумен слънчев колектор с технология “Heat Pipe” и Слънчев колектор с термосифон.

При слънчевия колектор с термосифон водата се движи свободно във водосъдържателя и вакуумните тръби, като се ползва термосифонния ефект, т. е. естественото движение на водата с по-висока температура нагоре и съответно движението на водата с по-ниска температура – надолу. При слънчевия колектор с технология “Heat Pipe” основният действащ компонент е вакуумната “Heat Pipe” тръба.

С погълнатата от повърхността на тръбата слънчева светлина се загрява вътрешна медна тръба, пълна с термопреносен газ и в горната част на тръбата се извършва топлообмена между водата и “Heat Pipe” тръбата. При тази технология се постига много висока ефективност: високи стойности за усвоена слънчева енергия, и сравнително ниски загуби.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!