≡ Menu

Слънчеви колектори – зелената алтернатива за подгряване на битова гореща вода

С постоянното нарастване на цената на електроенергията слънчевите колектори се оказват единствената рентабилна алтернатива за подгряване на битова гореща вода. На пазара се предлагат както плоски колектори така и вакуумно тръбни. Много са предимствата и недостатъците и на двете технологии.

БННС ЕООД предлага както плоски колектори така и вакуумно тръбни колектори от двете най-популярни технологии heat-pipe и GM. Всички слънчеви колектори са с доказано качество и надеждност, работят целогодишно като КПД на колекторите зависи основно от моментната слънчевата радиация. Плосък или вакуумен колектор? Обикновено това е въпроса, който стои пред клиента. Тъй като абсорбера на вакуумните колектори е във вакуумна среда, то топлинни загуби на генерираната от колектора топлина произтичащи от ниските външни температури няма.

При вакуумните колектори такива произтичат единствено от колекторното тяло, което е изолирано с каменна вата. Обобщено вакуумните колектори са по-ефективни спрямо плоските при отрицателни външни температури, но и при наличието на добра слънчева радиация. За разлика от вакуумните, плоските колектори имат големи топлинни загуби при ниски външни температури.

Причината за това е, че абсорбера на плоските колектори е добре влаго и топлинно изолиран с каменна вата, но не е във вакуумна среда. При положително външни температури обаче плоските колектори имат значително по-високо КПД тъй като при тях нагряването на флуида (пропилен гликол) е пряко, т.е. няма пренос на генерираната топлинна енергия, а добрата му изолация допълнително повишава температурата в самия панел колектор. И вакуумните и плоските колектори имат своите предимства и недостатъци, ние можем да дадем на клиента съвет в зависимост от това къде се намира къщата му и каква е слънчевата радиация и температури в района, можем да предоставим опита ни за техническите решения на слънчевата инсталация, но избора остава на клиента.

Разгледайте нашите слънчеви колектори, бойлери и елементи за соларни инсталалации.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!