≡ Menu

Счетоводно обслужване в условия на криза

Всяка фирма може сама да прецени дали да предостави счетоводната си дейност на счетоводна фирма подизпълнител. Абонаментното счетоводно обслужване е много печелившо, полезно и подходящо за малкия и среден бизнес. Причините за това се крият в следното: обслужването от счетоводна фирма да ви спести разходи за изплащане на болнични, заплати на счетоводители и отпуски. От друга страна може да ограничи и намали излишните разходи за наем на специализирано помещение, офис мебели, за лицензиран софтуер, закупуване на оборудване,канцеларски материали, за интернет връзка, обучение и допълнителна квалификация на вашите служители и така нататък.

На свой ред, изгодите от този род счетоводни услуги стават ясни и в доста нефинансови аспекти. Като например, служителят от профилираната фирма за счетоводни услуги не се интересува от изопачаване на фактите, а това значи, че всичката ви отчетна документация по повод на извършените от вас сделки става достоверна. Това на свой ред много помага за подписването на договори за привличане на инвестиционен капитал, за кредити, за разсрочено плащане и т.н. Вече няма да ви се случва да се тревожите, когато някой ваш важен служител без предизвестие излезе в отпуска, болничен или ви напусне. Няма да мислите как да се отървете от неприятната ситуация. Бихте могли да натоварите допълнително останалите си подчинени, но в такъв случай ще трябва да им платите допълнително извънредните часове.

Като използвате договорно счетоводно обслужване няма нужда да се притеснявате за тези неуредици. Дори и някой от обслужващите счетоводители в счетоводната фирма да не е на линия поради някаква причина, той по всяко време може да бъде заменен от друг счетоводител, който да е също толкова високо квалифициран. Компанията за счетоводни услуги внимателно ще пази вашата докумнтация и всеки месец ще предоставя счетоводни баланси и всички останали счетоводни отчети. Подписаният контракт за абонаментно счетоводно обслужване с реномирана счетоводна фирма би могла да ви помогне да се предпазите от грешки на счетоводния служител. Нека не забравяме, че всички рискове във връзка с договорното счетоводно обслужване се носят от компанията за счетоводни услуги. При евентуални финансови щети, за които е виновен счетоводител от съответната счетоводна фирма, тя е в състояние да ви обезщети с размера на нанесените финансови неизгоди.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!