≡ Menu

Тоалетна хартия за професионална употреба

Тоалетната хартия, това толкова обикновено нещо, което може да ни донесе много комфорт и сигурност. На пазара се предлагат много и разнообразни модели, разфасовки и аромати.

Различават се такива за битови цели и такива за професионална употреба. Последните са по-различни по това, че техният краен потребител са хората, които посещават обществени обекти като болници, заведения, училища, бензиностанции, големи търговски центрове, търговски вериги, които разполагат със санитарни възли за клиенти, офис сгради и други.

Това се отнася и за хотели, хижи и други места, на които има посещаемост от хора. Въпрос на уважение към посетителите е санитарните помещения да бъдат в отлично състояние. Това включва изрядна хигиена, добре заредени диспенсъри с течен сапун, тоалетна хартия и хартия за избърсване на ръцете.

В настоящият материал ще разгледаме тоалетната хартия за професионална употреба. По външен вид и състав тя не се отличава от останалата хартия, която е за битови нужди. Разликата идва от разфасовките, в които се предлага и съответно – цената. Естествено, по-големите опаковки, с повече ролки хартия в тях, са на по-изгодна цена. На места, където има голямо движение на хора тоалетната хартия е един от най-употребяваните материали.

Тоалетната хартия може да бъде рециклирана сива, рециклирана бяла или от 100% целулоза.

Различните грамажи я правят подходяща за всяка цел. Има разфасовки от 60 г, 80 г, 100 г и 400 г., като всеки размер има съответното название мини и макси джъмбо, макси ролка, диксън. Обикновено върху опаковката на ролката е отбелязан нейният грамаж, размерът й в метри и късове, както и пластовете, от които е съставена.

Друг критерий, според който се различават са това дали е тоалетна хартия на ролка или на пачка. Първият вид е подходяща, както за обикновен държач, така и за диспенсър.

Тоалетната хартия на пачка се ползва само с диспенсър, който я предпазва от замърсяване и позволява издърпването на единични листове, като осигурява отлична хигиена. Друго удобство на пачката е, че намалява прекаленият разход на хартия с до 50%, а зареждането може да се извърши преди количеството на хартия в диспенсъра да е изчерпано.

На пръв поглед може да изглежда маловажно точно каква ще бъде хартията, но това съвсем не е така.

Всяка уважаваща себе си институция и обект е необходимо да покаже на клиентите си, че имат грижата за всички детайли, дори и за санитарната хигиена.

Впечатлението, което оставя у посетителите една чиста, поддържана и добре заредена тоалетна, е добро.

За хотелите и търговските обекти е немислимо да спестят от комфорта на клиентите си, пренебрегвайки тези „дребни” елементи.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!