≡ Menu

Търсите работа?

В днешно време креативността, мобилността, екипността и готовността да се учим са високо цени качества от работодателите. Ако искаме да се наложим сред многобройните кандидатури, една добре оформена автобиография, придружена с интересно и нестандартно мотивационно писмо ще бъде със сигурност от полза. За това при кандидатстване за работа обърнете необходимото внимание на документите си. В полето за допълнителни квалификации не пропускайте да отбележите всеки един езиков или компютърен курс, който сте посещавали. Ако сте над 48 години в полето „хоби“ попълните фитнес, ски, тенис или друг вид спорт, който ще подчертае Вашата отлична физическа форма и здравословно състояние. Ако сте били дълго време в майчинство и нямате трудов стаж, добре е вместо да оставяте празни полета, да опишете този период в автобиографията си като време, през което сте придобили множество полезни за всеки мениджър качества като организираност, стрикност, точност, колективност.

Ние, хората, притежаваме в различна степен способност да се учим и променяме, да се развиваме и израстваме. Тази способност не е в пряка зависимост от това, дали човек е млад или стар, здрав или болен, богат или беден. Абсолютно всеки я притежава, но далеч не всеки успява да я реализира в живота си. За съжаление пречките към тази реализация са много. Едни от тях се формират от измислени правила и вярвания, които изграждат убежденията ни, повлияват оценката ни за другите и нашата самооценка. Ако искаме професионална кариера трябва да се учим, квалифицираме, и дори преквалифицирваме, за да сме конвертируеми. Много често отказа от преквалификация и допълнителна квалификация се обосновава с възрастта.

Ето няколко качества които правят от „възрастните“ в много случаи по-добрите кандидати:

  • Опит;
  • Стабилност;
  • Постижения, които могат да бъдат проследени в годините.

И няколко съвета, които ще са от полза при търсенето на нова работа от кандидатите прехвърлили 48 години:

  • Потърсете малки фирми, които в момента изпитват затруднения. Предложете им сам своят опит и познания;
  • Приемете и краткосрочни предложения за работа. Не се знае дали от проектът няма да излезе нещо по-продължително;
  • Предложете на бъдещия си работодател месечна заплата на база постигнати резултати. Няма кой да откаже на такова заплащане, а Вие ще имате възможността да покажете на какво сте способни и може би да спечелите много повече, от това което е характерно за съответния бранш.
  • Проучете, които отрасли от икономиката се развиват с най-бърз темп. Ако е възможно преквалифицирайте се.

Не забравяйте също така, че от голяма полза са и HR-агенциите, които предлагат квалифицирана помощ при търсенето на ново работно място. Можете да се посъветвате със специалист, който да Ви помогне при изготвянето на документите Ви за кандидатстване, насочването към подходящо работно място и съдействието за получаването му.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!