≡ Menu

Устройство и принцип на действие на климатиците

Принципът на действие на климатиците се базира на физическите процеси, съпътстващи поглъщането на топлината при кипене на течност и на отделяне на топлина при нейната кондензация. Температурата на кипене на течността зависи от стойността на атмосферното налягане и от химическия състав. Различните течности при различно атмосферно налягане имат различна температура на кипене.

За охлаждане на въздуха в стайна температура са необходими охлаждащи вещества, които кипят при по-ниска температура. Такъв например е фреонът, който при стайна температура започва да кипи мигновено, поглъщайки при това големи количества топлина.

Процесът на кипене и изпаряване на веществото става в т. нар. изпарител (вътрешен блок на климатика) за сметка на разширяването на течността, което води до понижаване на налягането й. За тази цел тя трябва да бъде предварително компресирана. От изпарителя фреонът, който вече се намира в студено парообразно състояние, попада в компресора, откъдето вече в горещо парообразно състояние минава към кондензатора (външния блок на климатика). Охлаждайки се чрез въздушния поток в топлообменника на кондензатора, фреонът отново минава в течно състояние.

Основни конструктивни възли на климатика са: компресор, кондензатор, изпарител, регулатор на потока и съединителна тръба. Така климатикът може да бъде определен като система от възли и механизми, която позволява да се осъществи циркулация, кипене и кондензация на охлаждащото вещество за сметка на изменения в параметрите на работната среда.

Потребителят всъщност обръща внимание само на една съставна част от работната среда – температурата на въздуха. Малцина си дават сметка, че климатикът затопля околната среда, като именно потребителят плаща за това. Това се регилура чрез специален процес на утилизация на топлината.

Процесът на компресивен цикъл на охлаждане е основан на следните принципни закономерности: кипенето на веществото става при ниско налягане и ниска температура, а кондензацията – при високо налягане и висока температура. Основополагащ принцип е цикличното изменение на консистенцията на течността.

Затова преди покупка на климатици е добре да се запознаем с основните характеристики както на охлаждащата течност, така и с типа и системата на компресиране и кондензация.

Автор: Ангел Евтимов

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!