≡ Menu

10 факта, които да знаете за Държавен вестник

Държавен вестник е изключително важно издание, което има за цел да информира обществеността за промените и измененията в законите, нормативните актове и други правни съобщения и решения. Той е официално издание на Република България. Приет е за официален орган на Народното събрание.

Днес ще ви кажем 10 факта, които може да са ви любопитни за Държавен вестник:

  1. Държавен вестник е започнал да се издава с през далечната 1879 година с указ на княз Александър Батенберг. Точната дата – 19 юли.
  2. Първият официален Държавен вестник излиза от печат на 28.07.1879 година
  3. За 13 години по време на комунистическия режим в България изданието се е казвало „Известия на Президиума на Народното събрание”. Точния период – между 1950 и 1963 година.
  4. От 2008 година всеки, който пожелае може да свали безплатно Държавен вестник от неговия официален сайт. Там ще откриете и неговото първо издание и архив на публикуваните вече такива.
  5. След 1989 година е гласуван закон за Държавен вестник, които е факт през 1995 година и регламентира правилата, отговорностите и административната част при издаването на вестника.
  6. Ако има разлика между печатното и онлайн изданието, то печатния Държавен вестник е с по-голяма тежест.
  7. Понякога към изданието се издава и допълнителна притурка, която също има правна стойност.
  8. От 25 февруари 2012 година е спряно обнародването на обществени поръчки в изданието и по-конкретно в неговата онлайн версия. Това е предшествано от друго постановление, което прекратява публикуването на малки обществени поръчки.
  9. В Държавен вестник има два раздела – официален и неофициален. Неофициалният съдържа информация от решения и съобщения на общински и други държавни ведомства и органи, както и покани за събрания.
  10. В момента вестникът се издава предимно в работните дни – вторник и петък, но понякога и в други дни, включително и почивни такива. В началото се е издавал веднъж седмично.
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!