≡ Menu

3 важни въпроса при демонтаж на климатици

Сред дейностите, които асоциираме често с експлоатационния цикъл на една климатична система неизменно стои и въпросът с т.нар. демонтаж на климатици. В този контекст, както при всяко решение, което взимаме в нашия живот се налага да направим оценка на обстоятелства, уточняване на нуждите и дефиниране на крайните цели, които се стремим да реализираме чрез демонтажа на нашата климатична система.

На първо място трябва да си зададем въпроса дали сами да извършим демонтаж, или да потърсим опитните експерти от специализирана фирма за профилактика, монтаж и демонтаж на климатици. В 99% от случаите при нужда от демонтаж на климатична система е добра идея да се доверим на професионалисти с богат опит, подходящ инструментариум и следващи отработени процедури за безопасност при изпълнение на този процес.

Вторият въпрос, на който трябва да дадем отговор при демонтаж на климатици е дали искаме да използваме повторно системата т.е. просто да я преместим, а не да я изхвърлим и да си купим нова. Ако сте решили да преместите един климатик от едно помещение в друго или пък в новия си дом, то наемането на специалисти по демонтаж е повече от задължително. Истината е, че вероятността за нанасяне на трайни повреди на системата при некомпетентно изпълнение на този вид дейности по обслужването на климатици е най-висока, сравнена с всички останали такива. Това е и най-честата причина болшинството потребители да избират услугите на специализиране фирми.

Третото нещо, чийто отговор трябва да получим преди да сме се захванали с демонтаж на климатици, което има връзка и с втория въпрос, посочен по-горе в статията е дали искаме да реализираме цялостно почистване на климатичната система, която демонтираме. Това е от ключово значение при планиран повторен монтаж на климатика и се препоръчва от всеки специалист в областта на климатичната техника. Причината за тази препоръка е напълно логична, а именно лесният достъп до компонентите на климатика и по-добрите резултати, които се постигат при почистването.

След като си отговорите на по-горните въпроси ще можете вече с лекота да планирате демонтажните дейности, които ви предстоят.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!