≡ Menu

5 Предимства на LED осветлението

В тази статия ще изброим 5 от основните предимства на LED осветлението пред неговите алтернативи.

1. По-малко консумация на енергия – при светодиодното осветление разхода на електроенергия е 70% по-малък в сравнение традиционните газоразрядни лампи, а ефективността му е от 5 до 8 пъти по-добра от крушките с нажежаема жичка. Една крушка с волфрамова жичка произвежда около 15 лумена от един ват енергия (lm/w), докато при LED крушките 90 лумена от един ват е нещо съвсем стандартно, а рекорда за най-икономична крушка се държи от Philips с невероятните 200 lm/w.

2. LED осветлението се характеризира с високата надеждност, механичната якост, виброустойчивост. Това се постига чрез конструкцията на осветителното тяло, тя се състои от излято монолитно тяло, изработено от алуминиева сплав, което позволява степен на защита IP67. Отсъствието на нажежаема жичка, позволява безпроблемна работа при често включване/изключване и устойчивост на вибрации. Поликарбонатното стъкло може да издържи на значителен удар и дори изстрел на въздушна пушка.

3. Експлоатационния период на LED лампите е много по-дълъг в сравнение със съществуващите еквиваленти (период на непрекъсната работа на диодно осветителното тяло достига до 50 000 часа, което се равнява на 20 години експлоатация, при 8 часа работа на ден). С течение на времето такива основни негови характеристики като светлинния поток и светлинен интензитет на практика не се променят. Всички елементи в led осветлението са дълготрайни, за разлика от крушките с нажежаема жичка и халогенните лампи. За сравнение халогенната лампа може да работи в продължение на 1300 часа, а метал-халогенната лампа – 10 000 часа като още в средата на експлоатационния им период светлинния им поток намалява до около 60% от първоначалната стойност.

4. Отпада необходимостта от честа смяна на лампите и разходите за обслужващ персонал намаляват значително поради по-малкото дефектирали крушки и сервизиране на осветителната система.

5. Пълната екологична безопасност на LED осветлението позволява да се съхрани околната среда без да се изискват специални условия за обезвреждане (не съдържат живак, неговите производни и други токсични, вредни или опасни съставни материали и вещества). Живачните лампи например трябва да се обезопасяват след експлоатация, което изисква допълнителни разходи. Теч на живак или други газове от лампата, когато тя е повредена може да доведе до замърсяване и опасност за човешкото здраве. Една живачна лампа съдържа до 100 мг отровни живачни изпарения. Максимално допустимата концентрация на такива пари във въздуха е само 0,0003 mg/m2. Трябва да се отбележи, че това изисква специално внимание при транспортиране и експлоатация, защото лампите могат лесно да се счупят или повредят.

Живакът е един от най-вредните тежки метали и е силно токсичен във всяка своя форма. При вдишване живачните пари се абсорбират от мозъка и бъбреците, води и до разрушаване на белите дробове и проблеми със стомашно-чревния тракт. Дори дългогодишното замърсяване с живак е опасно, защото живакът може да се изпарява през годините, причинявайки непоправима вреда на здравето на човека. Светодиодното осветление е екологично чисто и не изисква специални грижи за поддръжка и обезвреждане.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!