≡ Menu

CAE – международният изпит по английски език за напреднали

CAE е международен изпит по английски език за напреднали. Нивото се равнява на С1 според Общоевропейската езикова рамка. Силно предпочитан пред много други изпити e заради безсрочната си давност и разнообразието от учебни заведения, които приемат студенти и ученици с него. Определено, през годините CAE се е превърнал в „институция“ що се отнася до определяне на точното ниво по английски език.

CAE състои се от 5 модула – четене (reading) с разбиране, (writing) писане на текст, (use of English) употреба на езика, (listening) слушане и (speaking) говорене.

Изпитът може да се проведе пред компютър, или на хартиен носител, точното времетраене е четири часа и четиридесет минути, а устната част е отделно, в различен от писмената част ден.

Точна цена за 2013 г.

Изпит на хартиен вариант е 335 лева.

Изпит на компютър е 318 лева.

Резултатите, в проценти които кандидатите получават след успешно полагане на изпита са:

A (80% до 100%)

B (75% до 79%)

C (60% до 74%).

При по-малко от 60% се налага повторно явяване на изпит.

Кеймбрдж сертификатите са единствените, които носят UCAS точки, които са Ви необходими за прием в чужди учебни заведения.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!