≡ Menu

SPA процедура за йонизиране на организма и имунната система

Известно е, че вирусите и бактериите засягат хората с по-слаба имунна система. В съвременните условия на живот отслабването на имунната система може да се дължи не само на прекалени натоварвания, стрес, влошаване на компонентите на околната среда, но и на редовното приемане на антибиотици (още „бащата на пеницилина”, Александър Флеминг, е предупреждавал за това).

В последния случай вече е известен голям брой опасни възбудители, които са устойчиви към антибиотиците (това са възбудителите на грипа, маларията, туберкулозата, менингита, херпеса и др.). Освен това антибиотиците оказват странично отрицателно въздействие върху организма (върху филтриращата и извеждаща токсините система – черен дроб, бъбреци и т. н.).

Един от начините за компенсационно повишаване и възстановяване на имунната система на организма може да бъде използването на нов в световната медицинска практика метод за лечение и профилактика, чрез специален апарат патентован в Русия.

Апаратът е предназначен за стимулация на неспецифичната защита на клетъчния и хуморалния имунитет, оказване на общо укрепващо и противовъзпалително въздействие, чрез кратки светлинни импулси в широкия спектрален диапазон. Основно се излъчва в средновълновият и дълговълновият участъци на ултравиолета (под които обаче няма да „изгорите”, защото дозите са ниски). Последния ефект е плюс за апарата и го отличава апарата от аналогичните продукти предлагани на пазара.

Въздействието в импулсен режим е много по-ефективно от непрекъснатото, благодарение на тригерното въздействие върху организма: то активира реакции и процеси, насочени към възстановяването на нарушените функции на органите и тъканите, както и към възстановяването на локалните нарушения.

Този механизъм е най-физиологичен. Подобряването на функционалното състояние се наблюдава в онези органи, върху които светлинното въздействие не попада непосредствено. В същото време използваното поли хроматично светлинно импулсно въздействие притежава значителни предимства в сравнение с лазерното излъчване: широк спектрален диапазон, адаптиран към организма и кръвта според спектралните характеристики, той е по-физиологичен, с по-високи енергийни възможности и по-безопасен.

След провеждането на многогодишни изследвания на новия метод за лечение и профилактика са получени многобройни положителни резултати. Във всички медицински заключения се отбелязва имунокоригиращият ефект на апарата.

Главният научен консултант на изследванията е завеждащ катедрата по възстановителна медицина, курортология и физиотерапия на Кубанския държавен медицински университет, член-кореспондент на Руската академия на медицинските науки, д.м.н., професор А.Т. Биков, под ръководството на когото са проведени имунологични изследвания и е доказана възможността за използване на метода във възстановителната медицина.

Всичко това е еквивалентно на „подмладяването” на организма и най-хубавото е, че може да се възползвате от него в медицинския ни център.

Резултатите от редица лечебни сеанси с апарата са следните: подобряване на всички показатели на кръвта, реологичните свойства на кръвта, корекция и възстановяване на отслабения имунитет на организма, подобряване на окислително–възстановителните и потискане на възпалителните процеси, намаляване на нивата на „лошия” холестерол и захарта, активиране на механизма за производство на собствения интерферон в организма, намаляване на алергичните реакции.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!