≡ Menu

Πpeчиcтвaтeлни станции – информация

Съвременните пречиствателни станции са нещо, без което не можем. Те се грижат за това да имаме ежедневен достъп до безопасна за пиене и за санитарни нужди вода, която все повече започваме да ценим.

Освен снабдяването на населението на населените места с вода, самите пречиствателни станции имат за цел и предотвратяване на замърсяванията на природата с опасни за нея химикали, които използваме в нашето ежедневие. Те се явяват важна част от политиката за ненарушаване на екологичното равновесие в множество райони по света.

Модерните и комплексни пречиствателни станции имат сложни системи, които осигуряват надеждност и качество на водата при експлоатация. Освен филтрите, които се използват, за да премахват твърдите частици от отпадъчните води, важна роля играе и третирането и с химикали в лицето на хлора, които понякога откриваме в течащата вода в нашите домове и които допринася за 100% липса на вредни бактерии и болестотворни микроби.

Днешните пречиствателни станции за изминали дълъг път преди да се оформят като такива, каквито ги познаваме днес. Вече са достъпни пречиствателни станции не само за мащабни проекти, а дори за жилищни сгради или дори за отделно домакинство, което със сигурност прави всичко доста по-удобно за нас – потребителите.

Един от новите методи, които се интегрират в пречиствателните станции е биологичният, които има за цел посредством използването на микроорганизми да се премахнат други такива, а като краен продукт от това взаимодействие се получава лесно премахваща се утайка. Друга алтернатива в развитието и усъвършенстването на пречиствателни станции е третирането на водата с озон, вместо с хлор. Това обаче все още не е напълно 100% доказан метод и е сравнително малко разпространен в комбинация със стандартните методи за пречистване на вода.

Въпреки, че човечеството постоянно усъвършенства използваните от него технологии, то днес над 2 милиарда души на планетата използват непречистена вода, което е и сериозна причина за болестите в третия свят. Това ни кара да се замислим за всички онези технологии, които, макар да не виждаме ежедневно ни карат да живеем цивилизовано и защитени от опасни болести, като символ на една от тези технологии са именно самите пречиствателни станции.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!