≡ Menu

Изработка на лого за уебсайт

Изработка на лого е една много важна стъпка при изработката и допълването на един уебсайт. Логото служи за идентифициране на марката, фирмата или уебсайта им. То е важен елемент от цялостната изработка на концепцията за онлайн презентация на даден бизнес. За да бъде едно лого запомнящо се, функционално и прилягащо на едно уеб пространство, то трябва да има следните характеристики, заложени в проектирането и изработката му.

Изчистен и функционален дизайн – това е много определяща „уловка“ за присъствието на едно лого на страниците на сайта. То трябва да е забележимо и същевременно с минимални средства да изразява най-точно и ясно това, за което служи. Претрупаността в никакъв случай не е добро решение за едно лого и може да го превърне в нещо, което е трудно разпознаваемо.

Възможност за разчитане – изработка на лого се прави с цел яснота и максимална точност. Много лога са красиви, ефектни и уникални дори на външен вид, но са трудно четими и разпознаваеми. Когато изображението или текста, или смесицата от двете при едно лого, са силно усложнени, то е не четимо съответно. Логото не е нещо, което трябва да се разшифрова, а да носи моментална яснота от пръв поглед.

Привличане на вниманието – логото само по себе си е функционален елемент от даден сайт и като такъв трябва да се забелязва, за да има ответна реакция и смисъл от присъствието му. Въпреки малкото и често пъти ограничено пространство, на което се разполага, то трябва да носи в себе си мощно послание и да кара посетителите на уебсайта да го забелязват и да реагират емоционално на присъствието му.

Оригиналност и универсалност – изработка на лого, макар и простичка на пръв поглед е комплексна и сложна задача. То трябва да е оригинално и запомнящо се сред множеството от други лога и същевременно да е изградено на принципа на изпитани дизайнерски елементи, за да е универсално и да не остарява бързо.
Едно лого е много важен елемент от дизайна и функционалното развитие на един уебсайт. Неговата опростеност и асоциативност трябва да говорят сами по себе си. Затова един добър бизнес, било то онлайн или не, не може без присъствието му!

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!