≡ Menu

Какво е газово зареждане на автоклиматик – Един стар но полезен метод

Ако използвате машина за зареждане на фреон винаги спазвайте указанията на производителите. Описаната по-долу процедура може да служи като посока при използване на просто и евтино оборудване, при зареждане на автоклиматика директно от бутилката или през комплект манометричен блок. След като автоклиматика бъде тестван за течове и чрез вакуум тест. Поставете манометричния блок със маркучите свързани към системата, за да извършите зареждането на автоклиматика. Обикновенно синия маркуч (маркуча за ниското налягане) се свързва към вентила на смукателната тръба (ниското налягане – дебелата) а червения маркуч (маркуча за високото налягане) се свързва към вентила за нагнетателната тръба (високото налягане – тънката тръба), а жълтия маркуч се свързва към бутилката за зареждане на фреон. Газовото зареждане се извършва обикновено от страната под ниско налягане, а течното зареждане от страната под високо налягане.

Внимание: Преди да продължите да зареждате автоклиматика е необходимо да се уверите, че в системата има достатъчно количество компресорно масло. Където е възможно, нивото на маслото в компресора трябва да се провери и ситемата трябва да се провери за изтичане на фреон,за да се гарантира, че такива няма. Автоклиматика е необходимо да се обезвъздуши (вакуумира) преди да се започне със зареждането на фреон. Тази процедура използва компресора за засмукване на фреон в системата – ако компресорното масло е недостатъчно това може да доведе до сериозни повреди в компресора на автоклиматика.

1. Затоплете леко бутилката, като използвате специален електрически нагревател или съд с топла вода. Затоплянето на бутилката повишава налягането в нея и позволява по-лесното изтичане на газа в системата.

Внимание: никога не използвайте директен пламък, за да затоплите бутилката с фреон.

2. Вижте етикета с техническата спецификация на климатичната система, намиращ се на автомобила или проверете в техническата документация за точното количество фреон и компресорно масло. Не забравяйте да отчетете факта, че маркучът между манометрите и сервизните вентили трябва да се напълни, преди да може фреонът да влезе в системата на автоклиматика. Преди това е препоръчително сервизният маркуч (жълтия маркуч да бъде добре обезвъздушен). По груби сметки това количество фреон е около 40 грама.

3. Поставете бутилката на везната и проверете дали в нея има достатъчно количество фреон за извършване на пълното зареждане.

4. Ако в бутилката има достатъчно количество фреон, оставете я на везната след това свържете сервизния маркуч (жълтия) към нея. За газово зареждане бутилката трябва да седи изправена.

5. Занулете везната и отворете ръчния клапан за ниско налягане (синия) от манометричния блок и оставете клапана за високото налягане (червения) затворен.

6. Стартирайте двигателя и запалете двигателя на автомобила. Включете компресора на климатика. Така се активира компресора на автоклиматика и по този начин, ще започне газовото зареждане с фреон. Следете количеството на изтегления фреон от везната и при завършването на процедурата затворете ръчния клапан за ниското налягане на манометричния блок и след това и крана на бутилката с фреон.

7. След като бъде завършено цялостното зареждане на автоклиматик е необходимо да се проверят наляганията на системата и температурата която излиза от въздуховодите.

8. След разкачане на колекторните манометри е необходимо да проверите за течове около вентилите за зареждане.

Внимание: виначи се уверявайте, че системата се зарежда с правилния тип фреон.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!