≡ Menu

Какво е „промоция“?

Питали ли сте се какво е значението на думата “промоция”, какъв смисъл влагат хората в нея и как тя се тълкува в различните държави?

Е, ако не сте, то тази забавна статия е точно за вас.

Всеобщото схващане в България за думата “промоция” е нещо, което може да се купи на по-ниска цена от предлаганата до момента за този продукт. Тук сме свикнали и със синоними на думата „промоция“ – оферта, далавера, тънкана и други.

Всъщност “промоция” представлява представяне на нещо (от английската дума „promotion“) – най-вече на продукт или услуга, които са нови за даден пазар или клиент.

И в тази връзка, когато има такава кампания по представяне на нов продукт, е възможно цената му или условията за неговото придобиване на бъдат по-достъпни за потребителите. Фирмите, които предлагат промоутърски услуги по изграждане и реализиране на рекламни кампании и промоции на продукти, се наричат “промоутърски агенции” или “рекламни агенции”.

Всяка фирма, която иска да представи нов продукт на пазара, би трябвало да се обърне към подобна промоутърска агенция за изграждане на рекламна стратегия на продукта и реализиране на неговото популяризиране.

В зависимост от продукта, популяризирането може да стане чрез реклама в печатните или електронни медии – вестници, списания, специализирана литература, интернет портали и други уеб сайтове – или чрез използването на директен маркетинг.

Чрез директния маркетинг новият продукт се представя индивидуално на всеки от таргетираните потенциални клиенти, като това представяне може да премине както по стандартен сценарий – чрез описване характеристиките на продукта, неговите положителни черти и до колко той ще бъде полезен, така и чрез използването на нестандартни методи за неговото промотиране. Всички тези нестандартни методи на реклама и представяне на продукт се наричат BTL, или below the line. Например за реклама на четка за зъби, популярна фирма използвала макет на четката, който служил за контейнер на клечки за зъби, като това приспособление било брандирано и предоставено безплатно на водещи заведения за хранене в страната.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!