≡ Menu

Какво съдържа застраховката Гражданска отговорност?

Първият елемент от вашата застраховка “Гражданска отговорност”, е полицата. Това е всъщност договорът Ви за застраховка. В нея се посочват отношенията Ви със застрахователя.

Попълнени са данните на застрахователя (име, адрес, идентификационни номера), вашите данни, данните на вашето МПС (модел, марка, регистрационен номер и номер на шаси), посочват се лимитите на отговорност на застрахователя, размер на премията и по какви критерии е определена, срока на валидност на застраховката.

Вторият елемент е стикерът. Той показва, че Вие имате застраховка „Гражданска отговорност”. Най-общо казано, представлява самозалепващо се фолио с 3 части. Първата част се залепя на видимо място от страната на водача на предното стъкло. Перфориран е до срока, за който е платена полицата. Ако МПС не разполага с предно стъкло, например при мотоциклетите, тази част се залепя върху полицата.

Втората част от стикера е за застрахователя, а третата се залепя върху контролния талон. И именно контролният талон е третият елемент от Вашата застраховка „Гражданска отговорност”. Той съдържа информация за регистрационния номер на автомобила и номера на застраховката.

Трябва да знаете, че винаги трябва да носите контролния талон със себе си. Това е така, защото при проверка от контролните органи, те могат да изискат както полицата, така и талона, за проверка.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!