≡ Menu

Лизинг – същност и употреба

Лизинг е начин за даване на пари назаем, чрез който се предлага временно право на използване на имущество при определени условия с точно упоменат срок и погасителна сума.Лизинг представлява вид финансова сделка, при която двете страни от договора се разбират за план на използване на даден актив. Тоест лизинг е вид алтернативно финансиране на някаква инвестиционен ход, а може да послужи и като стратегическо планиране и управление на дружествата. Той е вид алтернативно кредитиране на инвестиции. Една от компонентите на лизинга е, че е вид финансиране, което обаче се отличава с конкретна оферта за придобиване на лизинговия актив след изтичане на плана. У нас има два вида лизинг : финансов лизинг и оперативен лизинг, като се сключва споразумение между две страни- лизингодател и лизингополучател, като се споразумяват за ползването на даден актив да бъде срещу даден погасителен план за определено време.

Финансовият се използва, когато се купува или продава даден актив, в онези случаи, когато клиентът няма пари да си плати всичко наведнъж. Подписва се договор за даден отрязък от време, в който да се върне отпуснатата сума.

Този вид се използва при покупка на стоки от всякакъв вид – автомобил, техника, машини и др. В повечето случаи се заплаща първоначална вноска, след което останалата част се разделя на равни месечни вноски, върху които се слага и лихва.

Другият вид лизинг – оперативният не изисква извършване на покупко- продажба, той има функциите на наем. През договореното време между двете страни се изплащат вноски за ползването на вещта, а също и малка част от цената й поради компенсация за амортизацията й. А в края на договора лизингополучателя може да доплати оставащата сума от реалната й цена, за да да задържи вещта.

Този вид лизинг се ползва най-често от търговци на по-скъпи стоки. Пример: скъпи автомобили, които се взимат под наем, но не за ден, или седмица, а в дългосрочен период от време.

Предимствата на лизинга са няколко:

Лизингодателят е длъжен да организира всички формалности. Така вие няма да се занимавате с излишни подробности, което ще спести времето ви. Друг плюс е, че при повечето случаи на лизинг, годишната лихва, която се начислява е по-ниска от банковите кредити. Т.е., ако може да избирате е по- добре да изберете лизинг, защото е по- изгодно. Обикновено върху лизинга не се начисляват лихви върху ДДС, което отново ще ви спести излишни разходи. Оказва се, че е по- икономически изгодно. Любопитно е, че нас, най- често се взима лизинг за финансиране на покупка на автомобил. През последните години лизинг стана основно средство за финансиране. Той стана популярен и предпочитан механизъм за алтернативно финансиране. Все повече компании предлагат нови и атрактивни планове за лизинг с достъпни условия. Те са адаптирани към финансовото положение и възможности на всеки, който желае да се възползва от лизинг услуги.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!