≡ Menu

Съвети за експлоатация на мотокари

Съществуват редица елементарни, но наистина действащи способи мотокарът да работи повече от производствения му срок. Преди да пристъпи към работа, операторът трябва внимателно да проучи инструкциите по експлоатация и обслужване на поверения му мотокар. Практиката показва, че болшинството неизправности на мотокарите са свързани с неправилна експлоатация и отсъствие на сервизно обслужване. Ето няколко прости съвета за удължаване живота на мотокара от всякакъв тип.

– Ежедневна техническа профилактика на отделните детайли на мотокара така, както е указано в Инструкцията по експлоатация на конкретния модел.

– Строго наблюдение на температурата и другите условия на времето, съобразно съветите в Инструкцията по експлоатация.

– Провеждане на профилактична диагностика и техническо обслужване в гаранционния сервиз, не по-рядко от веднъж месечно.

– Използване на мотокара единствено по предназначение.

– Зареждане на мотокара с двигател с вътрешно горене само с висококачествено гориво.

– Двигателят не се спира по време на движение, за да не се изключат спирачната система и системата са електронния контрол.

– Не се допуска превишаването на предела за товароподемност.

– Не се правят резки завои и работа с пределен товар на висока скорост.

– Да се изпълнява изискването за бавен ход, съгласно Инструкцията, за мотокари с хидравлична трансмисия. В противен случай, при често натискане на педала за бавен ход, дисковете на сцепление ще се прегреят и бързо ще излязат от строя.

– При работа с електрокар в помещение с големи колебания в температурата, трябва да се смени хидравличното масло и изолацията на контактите, за да се избегне по-голяма повреда.

– След транспортиране на мотокара във вертикално положение, не трябва да се включва в течение на 2-3 часа.

– Независимо от вида на работата, от оператора на мотокара винаги се изисква изпълнение на правилата на техника за безопасност.

Мотокарите с двигател с вътрешно горене са повече като дял у нас (обширен от избор от мотокари), в сравнение с електрокарите. Това се дължи на по-голямото развитие на промишлеността и строителството, в сравнение със складовата логистика. При избор на мотокар винаги се отчита спецификата на работа в дадената фирма, колко пъти се налага ремонт на мотокара и наличието на резервни части. Сериозно внимание се обръща на вида на подовете, по които мотокарът ще се движи, вида на товарите, които ще се преместват и планираната интензивност на работа. Със съжаление трябва да признаем, че ниският ценови клас мотокари, каквито са българските и руските, са добри, но за определени условия – като сезонна работа или друга, не много интензивна дейност в течение на 3-5 години. Ако е необходима техника, която ще се използва на високо натоварване 10 и повече години, за предпочитане е по-скъпата вносна техника. При избора ѝ се проверяват такива характеристики, като максималната товароподемност, маневреност, височина на мачтата, дължината и типа на захвата, какъв вид е ходовата част и още много параметри.

Източник: Motokaribg.com

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!