≡ Menu

Фактори, които влияят на качествената работа на озвучителните системи

Независимо от огромното разнообразие от озвучителни системи и различното им приложение (озвучителни системи за училища, спортни зали, стадиони, сцени, кина, басейни и т.н.), те се разделят на два основни вида: системи за озвучаване на открито и системи за закрити пространства. Без значение какво пространство и площ се озвучават, трябва да се имат предвид някои фактори, от които зависи качеството на звука.

Озвучителните системи за закрити пространства се използват за озвучаване на концертни, читалищни, театрални и кино зали, за училища, пресконференции на закрито, църкви и други места на закрито, в които се провеждат събития, нуждаещи се от озвучаване. Такива затворени пространства се характеризират с определена акустика, била тя добре или не особено добра.

Озвучителните системи за открити площи се прилагат основно за спортни събития, концерти и други мероприятия на открито, които най-често се организират на стадиони, в паркове, на площади и т.н.

Разбира се, всеки подвид от тази категория има свои конкретни изисквания, свързани със спецификата на локацията и броя на аудиторията. Колкото по-голямо е помещението или площта, това предполага наличие на по-голяма публика и е нужно озвучаването на бъде по-мощно, т.е. всеки един от отделните компоненти на системата да има по-голяма мощност. Този принцип е валиден както за озвучаване на открито, така и за озвучаване на закрито.

Друг важен фактор, който трябва да се има предвид, е дали събитието включва само музика, само говор или комбинация от двете. Трансформирането на звука и неговото качествено представяне на публиката става чрез различни системи компоненти в зависимост от търсените резултати.

Разположението на елементите също оказва влияние върху качеството на озвучаването. Всеки отделен елемент трябва да е съобразен с конкретната ситуация. Задължително е извършването на тестове преди самото събитие, за да се гарантира правилното функциониране на всички компоненти. Важно е да се осигури адекватна защита на система срещу прегряване, претоварване, токов удар и други обстоятелства, които могат да попречат на работата на техниката и да доведат до нейното повреждане.

Освен това, всяка система за озвучаване, независимо от приложението й, трябва да включва елементи, които успешно да се справят с наличното ехо, както и да ограничават до минимум всякакви странични шумове, което пречат на звука, изкривяват го и го влошават.

Озвучителните системи за читалище, кино, театър, спортен обект, стадион, сцена и други обекти трябва да осигурява достатъчно добър звук, така че зрителите да имат възможност да се насладят изцяло на събитието, на което присъстват, без преживяването да бъде развалено от некачествен звук.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!