≡ Menu

Онлайн консултиране с психолог

Онлайн консултирането представлява психологическа помощ и влияние, която се осъществява чрез мрежата на интернет. Връзката не е традиционна, пряка, лице в лице. Помощта е с определени специфики. На първо място са техническите изисквания. Всеки психолог, който предлага тази услуга трябва да притежава определени познания, за да може да провежда онлайн консултации – солидна компютърна грамотност и умения за работа с интернет. Клиентът също трябва да е компютърнограмотен, а също да може да се изразява правилно в писмен или телефонен чат. Началото на онлайн терапията се отнася към 80-те години на 20-ти век и услугата „Скъпи чичо Езра“ в университета Корнел в САЩ. Реалната история на онлайн терапията започва през 1997 г. От тогава съществува международното общество за психично здраве.

Интернет консултирането помага при:

 • Тревожност
 • Личностни проблеми от житейско емоционален характер
 • Проблеми в между личностното общуване
 • Кризисни състояния
 • Семейни и сексуални проблеми
 • Проблеми свързани със соматичното здраве

Онлайн консултирането следва стандартните модели. Особена форма на интернет консултирането обаче дава някои нови възможности за по-пълноценно общуване е професионални въздействия. Могат да се прилагат различни тестови методики, което не е възможно при телефонното консултиране.

Консултиране чрез e-mail – най-старата, утвърдена и най-разпространена форма. Тя е най-предпочитана от клиенти, които обичат да пишат и от хора, чиито график е прекалено натоварен.

Начини на комуникация:

E-mail консултацията става с размяна на писма между двете страни. Клиентът описва проблема си в първото писмо, което трябва да съдържа подробна информация, като симптоми, оплаквания и т.н. Психологът отговаря, като по своя преценка може да изиска още информация. Броят на разменените писма не е ограничен, но клиентът трябва да бъде уведомен за цената.

Консултиране чрез програми за комуникация в реално време, като Скайп – използването на звук и образ са смятани за изключително полезни фактори, които приближават онлайн психотерапията до традиционната такава и съответно водят до най-високи резултати. Тази форма е значително по-бърза от комуникацията с e-mail-и. Позволява бързо уточняване на възможни пропуснати детайли. Това е от изключително значение за реакция при работа с клиент в криза. Подходящо е освен за кризисно-ориентирани интервенции и за по-дългосрочна терапия.

Консултиране чрез използване на специализирани форуми – Най-често в сайтовете за онлайн психотерапия клиентите задават въпроси и получават отговори, както от други потребители, така и от специалисти психолози. Често така се стига до оформяне на дискусия. Недостатък на форумите е, че в повечето случаи публикуваните мнения не са на професионалисти, а на потребители, които имат интереси в областта на психологията.

Консултиране чрез комбинирана комуникация – няколко метода за комуникация едновременно.

Процесът на онлайн консултиране е специфичен предвид особения характер на комуникацията. Преди да установи връзка с онлайн психолог, клиентът се запознава с условията на помощта. Самият процес започва, когато клиентът се представи на психолога, с което загубва анонимността си. Ако въз основа на представената информация психологът прецени, че клиентът е подходящ, уточнява начина на плащане. Едва когато се заплати започва първата сесия.На клиента могат да се предложат различни варианти на личностни тестове. Диагностичното интервю може да бъде стандартизирано с предварително написани въпроси, но не и свободно. В случаите на аудиовръзка, то се реализира чрез разговор. Тази форма на консултиране е по-освободена. Дава повече възможности за даване на домашни работи и допълнително въздействие, чрез изпращане на файлове, картини, документи музика.

Предимства и недостатъци на онлайн консултирането – В сравнение с личното консултиране е най-близко, когато се реализира чрез програмите за комуникация в реално време(Скайп) и с помощта на уебкамера и микрофон. Важно е наличието на визуален контакт. Провеждат се и групови терапевтични сесии чрез конферентен разговор или писмен чат.

Предимства

 • Достъпност
 • Бързина
 • Мобилност
 • Анонимност
 • Достъпна цена
 • Висока степен на сигурност, възможност за по-добра информираност, профилиране на услугите

Недостатъци

 • Дистантност и ограниченост на емпатията
 • Ограничено приложение при кризисни състояния
{ 4 comments… add one }
 • Петя 9 November 2016, 23:10

  Бих желана онлайт чат по скайп. Възможно ли е?

 • Венцислав Йорданов 12 April 2017, 18:00

  натрапчиви мисли за нереалност:/ какво да правя

  • admin 13 April 2017, 22:33

   Здравейте Венцислав,
   препоръчваме Ви задължително да се консултирате с психолог. Той може да ви предложи добър съвет или ако смята за необходимо, подходяща терапия.
   Поздрави

 • Венцислав Йорданов 12 April 2017, 18:00

  страх ме е да не откача

Leave a Comment

error: Content is protected !!